Søernes Grundejerforening Tikøb

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Søndag d. 5. Aug. 2007, kl. 11.00

(Referat tilføjet med rød skrift)

 

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

 

1)      Valg af dirigent

Generalforsamlingen valgte Bent (Langesøvej 22) til dirigent. Bent erklærede generalforsamlingen for lovlig

 

2)      Valg af stemmetæller og referent

Generalforsamlingen valgte Claus (Langesøvej 11) til stemmetæller og referent.

 

3)      Årsberetning (Formand)

John fremlagde formandens årsberetning. Generalforsamlingen godkendte årsberetningen.

 

4)      Årsregnskab (Kasserer)

Benni præsenterede regnskabet. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

 

5)      Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 

6)      Budget for det kommende år

Bestyrelsen fremlagde ikke noget decideret budget for det kommende år. På basis af det forgangne år samt bestyrelsens estimat for omkostninger til vejvedligehold fastsatte generalforsamlingen næste års kontingent til kr. 700,00 pr. matrikel.

 

7)      Valg af bestyrelse samt en suppleant.

Generalforsamlingen godkendte, at Knud (Storesøvej 2) afløser John på formandsposten

Kassereren (Benni, Storesøvej 4) blev genvalgt.

Menigt medlem C – John (Langesøvej 14a) blev valgt

Suppleant – Mille (Langesøvej 25a) blev valgt

 

8)      Valg af revisor samt en revisorsuppleant

Revisor – Claus (Langesøvej 11) blev valgt

Revisorsuppleant – Lis (Storesøvej 2) blev valgt

 

9)      Eventuelt

Peter (Langesøvej 24) fremførte, at Kanal A (den kanal bag Storesøvej 7) ikke løber. Efter en del diskussion aftaltes det, at man skulle vente, til vandstanden i området var nede på et normalt niveau. Herefter skulle vandsituationen revurderes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Udover de faste punkter, så er der iflg. vedtægterne,

              2 bestyrelsesposter på valg i ulige år

 

              Kasser Benni Agger – er villigt til genvalg

              Menigt medlem C – Flemming Jensen – ønsker ikke genvalg

 

              Udenfor normal valgperiode:

 

              Formand John Just ønsker at fratræde som formand

              En enig bestyrelse foreslår Knud Sloth som ny formand

 

              John Just vil godt forblive i bestyrelsen som menigt medlem.

 

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Dog skal forslag fra bestyrelsen udsendes sammen med indkaldelsen senest 21 dage før generalforsamlingen.

 

      Bestyrelsen har pligt til at offentliggøre samtlige indkomne forslag på foreningens hjemmeside,

      samt omdele forslagene i de enkelte parcellers postkasse senest 7 dage før generalforsamlingen.

      Bestyrelsen udsender referat fra generalforsamlingen senest 1 måned efter

      generalforsamlingens afholdelse.


 

Resultatopgørelse for 01-07-2006 - 30-06-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-08-2006

Bank Konto

12.212,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter

 

 

 

 

 

Kontingenter

20.950,00

 

 

 

 

Ekstra kontingenter p.g.a. nybyg

20.000,00

 

 

 

 

Kontingenter Skylde fra år 2005-06

1.150,00

 

 

 

 

Bank Rente

14,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter i alt

42.114,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

 

 

Vej

-27.025,00

 

 

 

 

Pumpe + D.I.V.

-8.874,75

 

 

 

 

Pumpe El

-4.337,33

 

 

 

 

Bank Gebyrer

-3,00

 

 

 

 

Generalforsamling

-848,25

 

 

 

 

Hjemme side

-180,00

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde

-200,00

 

 

 

 

Blomster

-380,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter i alt

-41.848,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

265,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital i alt

12.478,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingenter Skylde fra år 2006-07

 

 

7.250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasserer

 

Intern revisor

 

 

( Benni Agger )

 

( Claus Sørensen )