Referat fra ordinær generalforsamling i

Søernes Grundejerforeningen

 Den 18. september 2005 kl. 11.00 hos Naomi og Claus på Langesøvej 11.

 

 

1)                                      Valg af dirigent

Lotte fra Langesøvej 10B blev valgt

 

2)                                      Valg af stemmetæller

Lotte fra Langesøvej 10B blev valgt

 

3)                                      Årsberetning fra formanden

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

 

4)                                      Årsregnskab

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet.

 

5)                                      Indkomne forslag

 

Tillæg til §6: Generalforsamlingen vælger en suppleant til bestyrelsen, samt tilhørende ændring af pkt. 7 i dagsordenen. Vedtaget

 

Kontingentet fastsættes til kr. 550,00 pr. år. Vedtaget

 

6)                                      Budget for det kommende år

Generalforsamlingen godkendte budgettet

 

7)                                      Valg af bestyrelse (Benni og Claus er på valg. Jon udtræder idet han er flyttet).

Genvalg til Benni og Claus. Jon blev erstattet af Tonny, Storesøvej 6. Som suppleant valgtes Lotte, Langesøvej 10B

 

8)                                      Valg af revisor

Generalforsamlingen valgte Michael, Langesøvej 10B

 

9)                                      Eventuelt

Vej og vand blev igen i år diskuteret

Formanden tager kontakt til de andre foreninger for at få et overblik over situationen med vandpumpen.

Vi prøver igen at eksperimentere med hastighedsdæmpende foranstaltninger.

 

_____________________         _____________________         _____________________

    John Just Povlsen                           Benni Agger                            Tonny Rasmussen

        Formand                                        Kasserer                                Menigt medlem (A)

 

 

 

 

                        _____________________         _____________________

                              Paul Renard                                Claus Sørensen

                             Menigt medlem (B)                     Menigt medlem (C)