SØERNES GRUNDEJERFORENING TIKØB

Generalforsamling d. 08-08-2009 Kl. 13.30

 

Der er komme forslag fra medlemmer. 2 Stk.

Forslag, til  ordinære generalforsamling D 08-08-2009,

 

Hilsen Bestyrelsen

 

Søernes Grundejerforening Tikøb


Flg. forslag bedes bragt op på den kommende generalforsamling:

Opsætning af trafikspejl i hjørnet af Gæslingevej v/bom ( er tidligere foreslået )

Endnu en henstilling vedr. overholdelse af forbudet om afbrænding / åben ild - forbudet er udstedt af Helsingør Kommune og Brandmyndighederne.
( bekendtgørelse er vedhæftet )

Henstilling til bestyrelsen om at bruge skrappere midler overfor skyldnere - f.eks. nævnt ved navn og adresse.

Henstilling fra bestyrelsen til samtlige grundejere om at parkere ikke kun egne køretøjer, herunder trailere - men også gæster/besøgendes,
således at vejene er farbare og uden gener for andre - tag også højde for at eventuelle rednings køretøjer er bredere end alm. biler.

       
Med Venlig Hilsen
Flemming Jensen

Mobil 28 80 46 95
E-mail :  
jensen@dk.ibm.com

Medmindre andet er angivet ovenfor: / Unless Otherwise Stated Above:
IBM Danmark A/S
Nymøllevej 91
2800 Kongens Lyngby, Danmark
CVR nr.: 65305216

 

 

SØERNES GRUNDEJERFORENING TIKØB

Generalforsamling d. 08-08-2009 Kl. 13.30

 

Der er komme forslag fra medlemmer. 2 Stk.

Forslag, til  ordinære generalforsamling D 08-08-2009,

 

Hilsen Bestyrelsen

 

Søernes Grundejerforening Tikøb


Flg. forslag bedes bragt op på den kommende generalforsamling:

Opsætning af trafikspejl i hjørnet af Gæslingevej v/bom ( er tidligere foreslået )

Endnu en henstilling vedr. overholdelse af forbudet om afbrænding / åben ild - forbudet er udstedt af Helsingør Kommune og Brandmyndighederne.
( bekendtgørelse er vedhæftet )

Henstilling til bestyrelsen om at bruge skrappere midler overfor skyldnere - f.eks. nævnt ved navn og adresse.

Henstilling fra bestyrelsen til samtlige grundejere om at parkere ikke kun egne køretøjer, herunder trailere - men også gæster/besøgendes,
således at vejene er farbare og uden gener for andre - tag også højde for at eventuelle rednings køretøjer er bredere end alm. biler.

       
Med Venlig Hilsen
Flemming Jensen