Søernes Grundejerforening Tikøb

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling. Lørdag d. 10-08-2013, kl. 13.00

På Storesøvej 11 A, 3080 Tikøb.

 

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

 

Pkt. 1.                      Valg af dirigent

 

Pkt. 2.                      Valg af stemmetæller og referent

 

Pkt. 3.                      Årsberetning (Formand)

.

Pkt. 4.                      Årsregnskab (Kasserer)

 

Pkt. 5.                      Indkomne forslag    

                                

Pkt. 6.                      Kontingent  kr. 750,00  pr. matrikel

 

Pkt. 7.                     Valg af bestyrelse, iflg. vedtægter - samt en suppleant.

                       

a.            Formand for 1 år

               Bestyrelsen indstiller Susanne Trøck-Nielsen, p.t. fungerende formand.

               ( bemærk, første ordinære periode er 1 år )

                              b.            Kasserer for 2 år ( Flemming Jensen er villig til genvalg )                                             

                              c.            Bestyrelsesmedlem C for 2 år (Gurli Madsen er villig til genvalg )                                            

                              d.                    Suppleant for 1 år - p.t ubesat

                                             Bestyrelsen indstiller Gertrud Bjørnvig som suppleant.

 

Pkt. 8.                    Valg af revisor samt en revisorsuppleant

 

                              a.            Revisor for 1 år (Henrik Villadsen Nielsen – er villig til genvalg )

                              b.            Revisorsuppleant for 1 år (Mads Henriksen – er villig til genvalg

                                                                                         

Pkt. 9.                      Eventuelt

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være

formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen –

( Susannes mail adresse er -  Susanne Trøck-Nielsen kglhof@gmail.com )

 

 

 

 

Forslag fra bestyrelsen:

 

Bestyrelsen stiller forslag i henhold til § 11.

 

At teksten i § 10 ændres

fra: Generalforsamling afholdes hvert år i første eller anden weekend af august

 

til:  Generalforsamling afholdes hvert år i august måned

 

Og at teksten i § 4 ændres

fra: Udgifter til genetablering af vej efter en nybygning takseres til 10 x kontingent.

 

til : Hvis genetablering af vej er nødvenligt, når en grundejer udfører større anlægsarbejder, for eksempel ny- eller tilbygning, skal der erlægges et rimeligt beløb til genetablering af vej. Udgiften hertil efter nybygning takseres  til 10 gange kontingent. Ved tilbygning til eksisterende bygning(er) aftales et relevant beløb individuelt mellem grundejer og kasserer.

 

 

 

 

 

PS. Formanden sørger for kaffe og brød til alle, der møder frem - bemærk venligst tidspunktet.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Søernes Grundejerforening, Tikøb
Resultatopgørelse for perioden 1.7.2012 - 30.6.2013
Bank Konto pr. 1.7.2012 38.058,88
Indtægter
Kontingenter             37 indb.  27.750,00
Skyldige kontingenter - Nybyg 1.000,00
Årsopgørelse, retur fra DONG 8.194,39
Rente tilskrevet 7,80
Indtægter i alt 36.952,19
Udgifter
Vej 2.912,45
Pumpe - Eludgift - DONG  6.258,99
Pumpe - forsikring  2.284,99
Gebyrer til Bank 15,00
Generalforsamling 2012 623,15
Hjemmeside 180,00
Kontorhold + div. 872,12
Sommerfest 1.684,70
Gaver 929,95
Udgifter i alt 15.761,35
Årets Resultat 21.190,84
Egenkapital ialt pr. 1.7.2013 59.249,72
Skyldige kontingenter  18.550,00
Kasserer Revisor
Flemming Jensen Henrik Villadsen Nielsen