Søernes Grundejerforening Tikøb

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling. Lørdag d. 11-08-2012, kl. 11.00

På Storesøvej 2, 3080 Tikøb.

 

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

 

Pkt. 1.                      Valg af dirigent

 

Pkt. 2.                      Valg af stemmetæller og referent

 

Pkt. 3.                      Årsberetning (Formand)

.

Pkt. 4.                      Årsregnskab (Kasserer)

 

Pkt. 5.                      Indkomne forslag    

                                

Pkt. 6.                      Kontingent  kr. 750,00  pr. matrikel

 

Pkt. 7.                     Valg af bestyrelse, iflg. vedtægter - samt en suppleant.

                       

a.            Formand for 2 år ( Knud Sloth ønsker ikke genvalg )

               Bestyrelsen indstiller Sigrid Kjær

                              b.            Bestyrelsesmedlem A for 2 år ( Bent Schultze ønsker ikke genvalg )

                                             Bestyrelsen indstiller Jens Juliussen som bestyrelsesmedlem A

                              c.            Bestyrelsesmedlem B for 2 år ( Camilla Kaslov ønsker ikke genvalg )

                                             Bestyrelsen indstiller Bo Dahl Kristiansen som bestyrelsesmedlem B

                              d.                    Suppleant for 1 år

                                             Bestyrelsen indstiller Susanne Trøck-Nielsen som suppleant.

 

Pkt. 8.                    Valg af revisor samt en revisorsuppleant

 

                              a.            Revisor for 1 år (Henrik Villadsen Nielsen – er villig til genvalg )

                              b.            Revisorsuppleant for 1 år (Mads Henriksen – er villig til genvalg

                                                                                         

Pkt. 9.                      Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være

formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen –

( Knuds mail adresse er -  "Knud Sloth" klsloth@mail.dk )

 

 

 

 

Forslag fra bestyrelsen:

 

Bestyrelsen anbefaler en kontingent forhøjelse på kr. 50.00 da årets resultat er negativt

Se venligst regnskab.

 

 

PS. Formanden sørger for kaffe og brød til alle, der møder frem - bemærk venligst tidspunktet.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Søernes Grundejerforening Tikøb
Resultatopgørelse for perioden 1.7.2011 - 30.6.2012
Bank Konto pr. 2.7.2010 45.355,06
Indtægter
Kontingenter             38 indb.  26.600,00
Skyldige kontingenter - Nybyg 3.900,00
Indbetaling fra Langesø G.F. 575,00
Rente tilskrevet 21,78
Indtægter i alt 31.096,78
Udgifter
Vej 9.443,75
Pumpe - Eludgift - DONG  21.413,40
Pumpe - forsikring  2.260,50
Gebyrer til Bank 0,00
Generalforsamling 2011 304,40
Hjemmeside 180,00
Møde ang.Kommunen og vej 70,00
Tinglysning + Landinsp. 480,85
Kontorhold + MS office + div. 2.223,06
Sommerfest 1.176,00
Gaver 841,00
Udgifter i alt 38.392,96
Årets Resultat -7.296,18
Egenkapital i alt pr. 30.6.2011 38.058,88
Skyldige kontingenter  9.100,00
Kasserer Revisor
Flemming Jensen Henrik Villadsen Nielsen