Søernes Grundejerforening Tikøb

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling. Lørdag d. 13-08-2011, kl. 11.00

På Storesøvej 2, 3080 Tikøb.

 

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

 

Pkt. 1.                      Valg af dirigent

 

Pkt. 2.                      Valg af stemmetæller og referent

 

Pkt. 3.                      Årsberetning (Formand)

.

Pkt. 4.                      Årsregnskab (Kasserer)

 

Pkt. 5.                      Indkomne forslag    

                                

Pkt. 6.                      Kontingent  kr. 700,00  pr. matrikel, uændret

 

Pkt. 7.                     Valg af bestyrelse, iflg. vedtægter - samt en suppleant.

                       

                              a.            Kasserer for 2 år ( Flemming Jensen er villig til genvalg )

                              b.            Bestyrelsesmedlem C for 2 år (Mads Henriksen ønsker ikke genvalg )

                                             Bestyrelsen indstiller Gurli Madsen som bestyrelsesmedlem C

                              d.                     Suppleant for 1 år ( Jens Juliussen – er villig til genvalg )

       

Pkt. 8.                    Valg af revisor samt en revisorsuppleant

 

                              a.            Revisor ( Benni Agger – ønsker ikke genvalg )

                                             Bestyrelsen indstiller Henrik Villadsen Nielsen som revisor

                              b.            Revisorsuppleant

                                             Bestyrelsen indstiller Mads Henriksen som revisorsuppleant

                                            

Pkt. 9.                      Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være

formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen –

( Knuds mail adresse er -  "Knud Sloth" klsloth@mail.dk )

 

 

PS. Formanden sørger for kaffe og brød til alle, der møder frem - bemærk venligst tidspunktet.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

REGNSKAB

 

  

              Søernes Grundejerforening Tikøb

 

 

 

 

 

 Resultatopgørelse for perioden 1.7.2010 - 30.6.2011                     

Bank Konto pr. 2.7.2010 28.737,66
Indtægter
Kontingenter             37 indb.  25.900,00
Skyldige kontingenter - Nybyg 11.500,00
Årsopgørelse retur fra DONG 2.396,00
Indbetaling fra N.W.larsensvej 2.300,00
Rente tilskrevet 13,78
Indtægter i alt 42.109,78
Udgifter
Vej 16.500,00
Pumpe - Eludgift - DONG  3.974,73
Pumpe - forsikring  2.260,50
Gebyrer til Bank 0,00
Generalforsamling 2010 456,15
Hjemmeside 180,00
Møde ang.Gæslingevej 66,00
Kontorhold + div. 306,00
Sommerfest 1.749,00
Udgifter i alt 25.492,38
Årets Resultat 16.617,40
Egenkapital i alt pr. 30.6.2011 45.355,06
Skyldige kontingenter  7.700,00
Sidste periode var 13.600,00
                     Kasserer                                                                                           Revisor                       
Flemming Jensen                                                Benni Agger
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Forslag fra bestyrelsen:

 

Bestyrelsen stiller forslag i henhold til § 11 Vedtægtsændringer,

 

at der tilføjes nedenstående tekst i § 10 Generalforsamling:

 

 

Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter personligt fremmøde samt at

årskontingent er betalt.

 

 

Vil blive tilføjet i forlængelse af bestående tekst: Hvert matrikelnummer har en stemme.

 

 

VIGTIG INFORMATION:

 

I forbindelse med kommunens opsigelse af Kendelse fra 1985 er de tre grundejerforeninger omkring Gæslingevej gået sammen i en dialog med kommunen for at få etableret en fremtidig holdbar løsning vedr. Gæslingevejens vedligeholdelse. Der vil på generalforsamlingen blive fremlagt forslag om nedsættelse af et vejudvalg for de tre grundejerforeninger, som får til opgave i praksis at forestå vedligeholdelsen af Gæslingevej.