Søernes Grundejerforening Tikøb

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling. Lørdag d. 14-08-2010, kl. 13.30

På Storesøvej 2, 3080 Tikøb.

 

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

 

Pkt. 1.                      Valg af dirigent

 

Pkt. 2.                      Valg af stemmetæller og referent

 

Pkt. 3.                      Årsberetning (Formand)

.

Pkt. 4.                      Årsregnskab (Kasserer)

 

Pkt. 5.                      Indkomne forslag    

                                

Pkt. 6.                      Kontingent  kr. 700,00  pr. matrikel, uændret

 

Pkt. 7.                     Valg af bestyrelse, iflg. vedtægter - samt en suppleant.

                       

                              a.            Formand for 2 år ( Knud Sloth er villig til genvalg )

                              b.            Bestyrelsesmedlem A for 2 år ( Bent Schultze er villig til genvalg )

                                             Bestyrelsesmedlem B for 2 år ( Camilla Wedsted er villig til genvalg )

d.                     Suppleant for 1 år ( Jens Juliussen – er villig til genvalg )

       

Pkt. 8.                    Valg af revisor samt en revisorsuppleant

 

                              a.            Revisor ( Benni Agger – er villig til genvalg )

                              b.            Revisorsuppleant ( Henrik Villadsen Nielsen – er villig til genvalg )

 

Pkt. 9.                      Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være

formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen –

( Knuds mail adresse er -  "Knud Sloth" klsloth@mail.dk )

 

 

PS. Formanden sørger for kaffe og brød til alle, der møder frem.

 

 

 

 

Søernes Grundejerforening Tikøb

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse for perioden 1.7.2009 - 30.6.2010

 

 

 

 

 

 

Bank Konto pr. 30.7.2009

 

33.063,83

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingenter             39 indb.

27.300,00

 

 

Ekstra kontingenter - Nybyg

 

0,00

 

 

Årsopgørelse retur fra DONG

 

428,14

 

 

Rente tilskrevet

 

21,13

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter i alt

 

27.749,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter

 

 

 

 

Vej

 

21.625,00

 

 

Pumpe diverse - El arbejde

 

4.118,14

 

 

Pumpe - Eludgift - DONG

 

3.354,90

 

 

Pumpe - forsikring

 

2.105,00

 

 

Gebyrer til Bank

 

0,00

 

 

Generalforsamling 2009

 

453,45

 

 

Hjemmeside

 

180,00

 

 

Bestyrelsesmøder

 

0,00

 

 

Kontorhold + div.

 

238,95

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter i alt

 

32.075,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets Resultat

 

-4.326,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital i alt pr. 2.7.2010

 

28.737,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyldige kontingenter + nybyg

16.400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasserer

 

Revisor

 

 

 

 

 

 

 

Flemming Jensen

 

Benni Agger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag fra bestyrelsen:

 

Bestyrelsen stiller forslag i henhold til § 11 Vedtægtsændringer at der tilføjes under § 4 Kontingent,

en henvisning til foreningens hjemmeside, hvor der i forlængelse af medlemslisten, vil være en liste over de medlemmer som er i restance - listen vil indeholde, navn, adresse, og skyldige beløb.

 

Nuværende tekst:

 

§  4:               Kontingent:

 

Kontingent og opkrævningsform fastsættes af generalforsamlingen.

 

Der betales kontingent pr. matrikelnummer.

Oversigt over medlemmer kan ses på foreningens hjemmeside, herunder medlemmer

der er i restance.

 

Hvis en grundejer udfører større anlægsarbejder skal der indbetales et rimeligt ekstra-

kontingent til genetablering af vej.

Udgifter til genetablering af vej efter en nybygning takseres til 10 x kontingent.

 

 

Ny tekst som skal tilføjes er i blåt