Søernes Grundejerforening Tikøb

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling. Lørdag d. 08-08-2009, kl. 13.30

På Storesøvej 2, 3080 Tikøb.

 

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

 

Pkt. 1.                      Valg af dirigent

 

Pkt. 2.                      Valg af stemmetæller og referent

 

Pkt. 3.                      Årsberetning (Formand)

.

Pkt. 4.                      Årsregnskab (Kasserer)

 

Pkt. 5.                      Indkomne forslag

    

                                

Pkt. 6.                      Kontingent til kr. 700,00 Kr. pr. matrikel, uændret

 

Pkt. 7.                      Valg af bestyrelse samt en suppleant.

                              a.           Kasser for 2 år ( Benni Agger ønsker ikke genvalg )

                              b.           Bestyrelsesmedlem A for 2 år ( John Povlsen ønsker ikke genvalg )

d.                      Suppleant for 1 år ( Camilla Wedsted er indtrådt i bestyrelsen)       

Pkt. 8.                      Valg af revisor samt en revisorsuppleant

                              a.           Revisor ( Claus Sørensen )

                              b.          Revisorsuppleant ( Flemming Jensen ønsker ikke genvalg)

 

Pkt. 9.                      Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

PS. Formanden sørger for kaffe til alle, der møder frem.


 

Resultatopgørelse for 01-07-2008 - 30-06-2009

01-07-2008

Bank Konto

25.006,70

Indtægter

Kontingenter.

21.700,00

Ekstra kontingenter p.g.a. nybyg

0,00

Skylde Kontingenter.

0,00

Bank Rente

69,78

De 4

0,00

Indtægter i alt

21.769,78

Udgifter

Vej

-8.250,00

Pumpe + div.

-2.025,00

Pumpe El

-6.784,75

Bank Gebyrer

0,00

Generalforsamling

-537,90

Hjemmeside

-315,00

Bestyrelsesmøde

0,00

Kontorhold

0,00

Udgifter i alt

-17.912,65

Årets resultat

3.857,13

Egenkapital i alt

28.863,83

Kontingenter Skylde.

16.400,00

 

 

Kasserer

Intern revisor

( Benni Agger )

( Claus Sørensen )